Крилл руу хөрвүүлэх боломжтой боллоо

Манай сайт дээр та сэтгэгдэлээ үлдээхдээ латинаар бичиж, кирилл руу хөрвүүлэн санал бодлоо солилцох боломжтой боллоо. Та сэтгэгдэлээ үлдээхдээ латинаас кирилл руу хөрвүүлэгчийг ашиглан бичиж үзээрэй. Энгийн бөгөөд хурдан, ашиглахад хялбар буюу зөвхөн хуулах /copy, paste/ команд ашиглан сэтгэгдэлээ кириллээр үлдээх боломжтой. Эхний ээлжинд туршилтаар сэтгэгдэл болон хөрвүүлэx хайрцаг тусдаа байгаа боловч ашиглахад хялбаршуулан нэгтгэхээр ажиллаж байна.

Хуулах хэрэггүй болсон.

Энэхүү хөрвүүлэгч программ нь А. Болдын бүтээл бөгөөд  түүнд маш их талархлаа. Мөн түүний вэбд зочилон хөрвүүлэгчийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Мөн та бүхнээс манай сайтын талаарх санал бодлоо webmaster хаягаар илгээнэ үү.
Баярлалаа.

Одоо шууд туршаад үз!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *