Шинэ мутаци

Шинэ мутацийн (Omicron) сургаар дэлхийн бараг бүх бирж “хасах заагаад” эхэллээ. Энэ чинь төгсгөлийн эхлэл үү? гэж асуусан хүмүүс. Паникдаад эхлэв бололтой. Ёстой нөгөө “хар баасан гариг нь” уу?

S&P-Dow Jones 1,7-2,2%, FTSE, Nikkei 225 2,6%, Мосбиржи 2,8%, РТС 4,1%, Brent 5,5%, ($77\баррель) тус тус унаж байх юм.

Аврал – Америкийн FRB, Хятадын BoChina??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *