Эдийн засгийг дэмжих Засгийн газрын арга хэмжээ одоогоор тунхагийн шинжтэй байна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *