Төсөв 2013

Төсөв 2013 from Amarjargal R on Vimeo. Eagle TV 2012.10.16

One comment

  1. Төсөв нь нийгмийн үнэлэмжийг тусгадаг учраас өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулбал хэн “үнэд хүрч” байгаа, хэн хамгийн их бялуу хүртэх зэрэг харагдах ёстой юм. Агрегат тоог задлаад үзвэл эмэгтэйчүүдэд зарцуулж байгаа хөрөнгө мөнгө жишээ нь: газар зүйн байршилаасаа хамааран харилцан адилгүй байх юм. Түүнчлэн, эдийн засгийн аль салбарт ажлын байр шинээр нэмэгдэх, хаана хорогдох, хэн хэдий хэмжээний татаас авах г.м эл бүгд нь эмэгтэйчүүдэд ноогдох эсэх асуудлыг задлан шинжлэх, улмаар дүгнэлт хийх оролдлого хийгээд үзээрэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *