Tag speech

The 2015 Natural Resource Governance Institute Conference

Байгалийн баялаг, уул уурхай, түүний удирдлага менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Дэлхийн тэргүүлэх олон улсын байгууллагуудын нэг болох “Байгалийн Баялгийн Удирдлагын Институт” /Natural Resource Governance Institute/-ээс жил бүр зохион байгуулдаг “The 2015 Natural Resource Governance Institute Conference”-ын салбар “Strategies for…

Speaking notes for “8th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) Meeting”

10-р сарын 6-7-ны өдрүүдэд Италийн Ром хотноо зохион байгуулагдаж буй “8th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) Meeting”-д УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргалын хэлсэн үг: REMARKS BY H.E. MR. AMARJARGAL RINCHINYAM, MEMBER OF THE STATE GREAT KHURAL (PARLIAMENT) OF MONGOLIA, AT THE ASIA-EUROPE PARLIAMENTARY…