Полиперма хямрал (СЭЗИС ЭШХ 2023)

Дэлхий нийтийг хамарсан эдийн засгийн хямралт байдлыг эрдэмтэд, судлаачид алдагдсан арван жил, полиперма хямралын үе гэж нэрлэх боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *