Анхааруулга

Миний бие хэн нэг нэр дэвшигчийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ зөвхөн өөрийн албан ёсны цахим хуудсаараа дамжуулан илэрхийлэх болно.

Ринчиннямын Амаржаргал миний нэрийг ашиглан Монгол Улсын 2021 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд дэвшиж буй аль нэг нэр дэвшигчийг дэмжсэн агуулгатай зүйлс олон нийтэд тараасан нөхцөлд тухайн этгээд нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4-т заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаанд “бусдын НЭР болон хуурамч хаяг ашиглахыг хориглосон” зөрчилд хамаарах болохыг анхаарна уу.

Миний бие хэн нэг нэр дэвшигчийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ зөвхөн өөрийн албан ёсны цахим хуудсаараа дамжуулан илэрхийлэх болно.

2021.05.08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *