Ковид19 цар тахалын Монголын бизнест үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа

СЭЗИС-ийн ректор Б.Мөнхбаяр, Доктор, дэд профессор Г.Батхуяг нарын судалгааг хүргэж байна.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *