Засгийн газар өрийн бичиг гаргахаа больсон нь ханшид нөлөөлж байна

Leave a Reply