Засгийн газар өрийн бичиг гаргахаа больсон нь ханшид нөлөөлж байна

Leave a Reply

Your email address will not be published.