“Үндэсний Баялаг” Сэдэв 9: Эдийн засаг ба Авилга, Ялзрал

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн
ес дэхь дугаараа, “Эдийн засаг ба Авилга, Ялзрал” сэдвээр хүргэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *