“Үндэсний баялаг” Сэдэв 7: Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн
долоо дохь дугаараа, “Нийгмийн тогтвортой байдал” сэдвээр хүргэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *