Цэцэрхэж маргалдах хэрэггүй, чадамжгүй засгийн газарт үүнээс өөр сонголт байхгүй

“Ардын Эрх” сонингийн 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн №012 (2155) дугаарт ярилцлага өгснөө та бүхэнд хүргэж байна.

2017.03.29 – Ардын Эрх Сонин – Ярилцлага татаж авах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *