Өргөжүүлэх санаа

Өнөөгийн улс төрийн институтүүд сайндаа л 4 жилийн мөчлөгөөс хөндийрч чадахгүй байна.

Шинэ засаг “хоолойд нь тулсан” асуудлыг шийдэхдээ тогтвортой хөгжлийг орхигдуулах ёсгүй бөгөөд давхар шийдэж явах учиртай. Үүнийг зах зээл дангаараа шийдэхгүй учраас төрийн оролцоо ямар агуулга хэлбэртэй байхыг сайн тунгаах ёстой юм.

Манай улс төрийн систем нь төлөөллийн ардчилал, өөрөөр хэлбэл, нэн даруй ашиг хожоо хэн санал болгоно түүнд л саналаа өгнө. Ийм нөхцөлд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт, тогтвортой хөгжлийн бодлого хойш тавигдана.

Ер нь ардчилал алс ирээдүйг харсан урт хугацааны бодлого хэрэгжүүлэх чадваргүй бололтой. Өнөөгийн улс төрийн институтүүд сайндаа л 4 жилийн мөчлөгөөс хөндийрч чадахгүй байна.

Иймээс улс төр, эдийн засгийн цоо шинэ систем хэрэгтэй, шилжилт хэрэгтэй. Жишээ нь, тодорхойлолтоороо байгаль орчинд ээлтэй шийдэл хайхад түлхдэг сангийн, мөнгөний, нийгмийн бодлого хэрэгтэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *