ИБУИНБУ-ын Парламентад хийсэн айлчлалын тойм

Монгол Улсын Их Хурал дахь Монгол-Британийн Парламентын бүлгийн даргын хувиар 2016 оны 2-р сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд ИБУИНВУ-ын Парламентад хийсэн айлчлалын талаар

Товхимол хүлээн авах

Товхимол хүлээн авах бол имэйл хаягаа үлдээнэ үү.

Leave a Reply