Төрөл бүрийн зээлийн хүү бууруулах талаар

2016 оны 3-р сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооноос “Орон сууцны ипотекийн, малчны, өндөр насны тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүгийн талаарх зарим асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож холбогдох хүмүүсээс асуулт асууж тодруулга авч мөн өөрийн байр суурийг илэрхийлж саналаа хэллээ.

Асуулт, хариулт

Санал

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *