Эх Орон ТВ-ийн “ХҮМҮҮС, БАЙР СУУРЬ” нэвтрүүлэг

2015 оны 2-р сарын 28-ны өдөр ЭХ ОРОН телевизийн “ХҮМҮҮС, БАЙР СУУРЬ” нэвтрүүлэгт оролцов.

https://youtu.be/omAXbcb2Aj4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *