Eagle News телевизэд өгсөн ярилцлага

Eagle News телевизийн “Бадарчийн Жаргалмаа” ярилцлагын цаг. 2013 оны 10-р сарын 17-ны дугаар.

One comment

Leave a Reply