Ховд аймагт хийсэн албан томилолт 2012

Тойрогтоо ажилласан фото агшин. 2012 оны 5 дугаар сар

Leave a Reply