Сонин л юм

Нэг ийм зүйл байна. Надад л таалагдав.

Нэг ийм зүйл байна. Надад л таалагдав.

Кмэдрибж-ийн Их сруглууийн сдулагааны үр днүд үнгүүдийн үэгсний бйаларл яамр драаллатай бйах нь хмаагаүй гол нь энхий бгөөөд слүүийн үэсг зөв брайнадаа бйах нь чуахл. Уичр нь хнүий бдоол үийгг үэсг нэг брүлчэн биш храин үийгг нтийэд нь ушнадг. Хрээв эийнг ушниж чдаавл wlal дрээээ нтийэл. Хмүсүүийн 55% нь л ушниж чдана.

3 Comments

  1. сонирхолтой л юм бн. би үгийг эгшгийг нь орхиж дан гийгүүлэгчээр бичих дуртай.

  2. Маш сайхан хэлжээ. Дэмжиж байна. Би ч бас тэгж бодож харж байна.

  3. Хэ хэ эигнйг чниь ндаад уаадн ушнадг хмүүүс буюу хрдуан ушандхаа адалг хдийэг умюада

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *