Тодруулга

2010-12-02

Саяхан энэ сайт хакеруудын хадлагад өртсөн тул үндсэндээ сүүлийн 3 жилийн материалыг шинээр тавих суулгах болж байна. Энэ нь цаг зав шаардсан ажил гэдгийг та мэдэж байгаа гэж найдан хүндэтгэсэн

Р.АМАРЖАРГАЛ

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *