Зарим статистик мэдээ – 1 дүгээр сар

Үндэсний статистикийн хорооноос сар бүр эрхлэн гаргадаг нийгэм, эдийн засгийн 2010 оны 1 дүгээр сарын ерөнхий үзүүлэлтүүдийг танилцуулж байна. Үүнд:

1. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо

2. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ

3. Гадаад худалдаа

4. Нийгмийн даатгал, халамж

5. Цаг уур, агаарын бохирдол

6. Гэмт хэрэг

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *