Дуут, Дарви сумдад эмнэлэгийн машин шийдвэрлэж өгөв

УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргал 2009.09.19-24 ны өдрүүдэд сонгогдсон тойрогийнхоо Мөнххайрхан, Дуут, Дарви, Зэрэг сумдаар ажиллаж, сумдад тулгамдаж буй асуудалтай танилцан, төр засгаас явуулж буй бодлого шийдвэрийн талаар мэдээлэл хийхийн сацуу иргэдийн санаа бодлыг сонссон билээ.

Ингэхэдээ сумдад тулгамдаж буй зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэх арга хэмжээ авсны үр дүнд өнөөдөр Дарви, Дуут сумдын хүн эмнэлэг шинэ машинтай боллоо.

Эмнэлэгийн машин дутагдалтайн улмаас иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ доголдолтой байсан юм.

 

One comment

  1. Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын нэрийг дурьдах хэрэгтэй болов уу…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *