Хоол, тэжээлийн тэтгэмж олгох тухай

Р.Амаржаргал, Сү.Батболд нарын УИХ-ын гишүүд бүрэн эрхийнхээ дагуу өөрсдийн санаачлан боловсруулсан “Хоол, тэжээлийн тэтгэмж олгох тухай” хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр УИХ-ын даргад өргөн мэдүүллээ.

Төсөл санаачлагчид хоол, тэжээлийн дэмжлэг онцгой шаардлагатай Монгол улсын иргэдэд олгохоор хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлснээр жирэмсэн эхчүүд, хүүхэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ үний өсөлт хүнсний хомсдолоос аврах боломж бүрдэнэ гэж үзэн энэхүү хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Мөн нийгмийн халамжийг хэт хавтгайруулан олгох, татвар төлөгчдийн мөнгийг үрэлгэн байдлаар зарцуулахаас урьдчилан сэргийлэх зарчим баримтлан, тэтгэмж олгох ажлыг зохион байгуулахад хээл хахууль авлигаас ангид, хоол, тэжээлээс өөр зүйлд зарцуулах боломжийг хаах зорилгоор иргэнд нэрийн данс бүхий цахим картаар мөнгөн бус хэлбэрээр олгож, худалдан авсан хоол, тэжээлийн барааны үнийг үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий аж ахуй нэгжид нөхөн олгохоор төсөлд тусгажээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *