Тойрогтоо ажиллана.

УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргал энэ оны 3-р сарын 14-нөөс 16-ны хооронд доорх хуваарийн дагуу тойрогтоо ажиллахаар төлөвлөөд байна.
 

 Хороо

 Уулзах цаг

 Уулзах он, сар, өдөр

 Уулзах газар

 20-р хороо  18:00 цаг  2008.03.14-ны өдөр   19-р сургууль
 5, 6-р хороо  14:00 цаг  2008.03.15-ны өдөр  56-р сургууль 
 9-р хороо  14:00 цаг  2008.03.16-ны өдөр  78-р сургууль
 7, 8-р хороо  16:00 цаг  2008.03.16-ны өдөр  78-р сургууль

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *