World Economic Forum Human capital index 2013

World Economic Forum Human capital index 2013

World Economic Forum Human capital index 2013

Mongolia                                                RANK/122                SCORE

Education                                                76                             -0.2

Health and Wellness                               80                             -0.1

Workforce and Employment                  106                           -0.6

Enabling Environment                            92                             -0.7

Overall                                                     89                             -0.4

Товхимол хүлээн авах

Товхимол хүлээн авах бол имэйл хаягаа үлдээнэ үү.

Leave a Reply