Зарим статистик мэдээ – 1 дүгээр сар

Үндэсний статистикийн хорооноос сар бүр эрхлэн гаргадаг нийгэм, эдийн засгийн 2010 оны 1 дүгээр сарын ерөнхий үзүүлэлтүүдийг танилцуулж байна. Үүнд:

1. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо

2. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ

3. Гадаад худалдаа

4. Нийгмийн даатгал, халамж

5. Цаг уур, агаарын бохирдол

6. Гэмт хэрэг

Товхимол хүлээн авах

Товхимол хүлээн авах бол имэйл хаягаа үлдээнэ үү.

One comment

Leave a Reply