Series Үндэсний баялаг

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн аудио хувилбар болгон хүргэж байна.

#8 : Сэдэв 7 – Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал

Үндэсний баялаг Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн долоо дохь дугаараа “Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний…

#7 : Сэдэв 6 – Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв

Үндэсний баялаг Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн зургаа дах дугаараа “Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний баялаг” –…

#6 : Сэдэв 5 – Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс

Үндэсний баялаг Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн тав дахь дугаараа “Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний…

#5: Сэдэв 4 – Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал

Үндэсний баялаг Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ-тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн гурав дахь сэдэв, “Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал”-г хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкээр үзнэ үү.…

#4: Сэдэв 2 – Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ? (2-р хэсэг)

Үндэсний баялаг Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ? (2-р хэсэг) Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ-тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн хоёр дахь сэдэв, “Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ?”-г хүргэж байна. Видео хувилбарыг…