Компанийн Нийгмийн Хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

Компанийн Нийгмийн Хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд
Sustainable Development

 
 
00:00 / 12:56
 
1X
 

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага

Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв Монголын компаниудын нийгмийн хариуцлагын (КНХ) өнөөгийн түвшин мөн “Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад” манай улсын компаниуд ямар оролцоотой байж болохыг тодорхойлох зорилготой “КНХ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд” судалгааны ажлыг хамтран хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улс дах Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд (ТХЗ) -ын хэрэгжилт семинарт оролцож Tогтвортой Хөгжлийн талаар өөрийн санаа бодлыг хуваалцсан бөгөөд энэхүү подкастыг бэлтгэн блог уншигч та бүхэндээ хүргэж байна.

Түүнчлэн доорх хаягаар холбогдох мэдээллийг татан авна уу.

Семинар

Дүгнэлт 

Leave a Reply