Archives Posts

#9 : Сэдэв 8 – Эдийн засаг ба Нийтийн захиргаа

Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн долоо дохь дугаараа “Эдийн засаг ба Нийтийн захиргаа” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний Баялаг” Сэдэв 8: Эдийн засаг ба Нийтийн захиргаа  …

#8 : Сэдэв 7 – Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал

Үндэсний баялаг Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн долоо дохь дугаараа “Эдийн засаг ба Нийгмийн тогтвортой байдал” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний…

#7 : Сэдэв 6 – Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв

Үндэсний баялаг Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн зургаа дах дугаараа “Үндэсний баялаг ба Улсын төсөв” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний баялаг” –…

#6 : Сэдэв 5 – Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс

Үндэсний баялаг Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ -тай хамтран Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн тав дахь дугаараа “Үндэсний баялаг ба Нийгмийн шудрага ёс” сэдвээр хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс үзнэ үү. “Үндэсний…

#5: Сэдэв 4 – Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал

Үндэсний баялаг Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ-тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн гурав дахь сэдэв, “Монгол улсын эдийн засаг ба Хямрал”-г хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкээр үзнэ үү.…

#4: Сэдэв 2 – Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ? (2-р хэсэг)

Үндэсний баялаг Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ? (2-р хэсэг) Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ-тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн хоёр дахь сэдэв, “Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ?”-г хүргэж байна. Видео хувилбарыг…

#3: Сэдэв 2 – Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ?

Үндэсний баялаг Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ? Конрад Аденауэр сан болон Улаанбаатар иргэний форум ТББ-тай хамтран та бүхэндээ Үндэсний баялаг онлайн нэвтрүүлгийн хоёр дахь сэдэв, “Монгол улсын эдийн засаг хаана явна вэ?”-г хүргэж байна. Видео хувилбарыг доорх линкнээс…

Компанийн Нийгмийн Хариуцлага ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд

Тулгарч буй бэрхшээлүүд ба хэтийн чиг хандлага Конрад-Аденауэр-Сан болон Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв Монголын компаниудын нийгмийн хариуцлагын (КНХ) өнөөгийн түвшин мөн “Tогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад” манай улсын компаниуд ямар оролцоотой байж болохыг тодорхойлох зорилготой “КНХ ба Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд” судалгааны ажлыг…