Товчхон

  • 2021.11.26 Энэ тэнд элдэв хэлэлцээр хийж байгаа хүмүүст: Зэсгүйгээр “ногоон эдийн засаг” явахгүй: цахилгаан машин, цэнэглэгч цэгүүд, цахилгаан дамжуулах шугам, салхин хөдөлгүүр зэрэг бүгдэд л зэс хэрэгтэй.
  • Жишээ нь цахилгаан машин үйлдвэрлэхэд 70 кг зэс ордог гэсэн. Нүүрс байгалийн хий-гээс 1Мвт цахилгаан гаргаж авахын тулд 1тн зэс, харин сэргээгдэх эрчим хүчнээс нэг Мвт гаргаж авахын тулд 3.5 тн зэс хэрэгтэй.

Товчхондоо ойрын ирээдүйд зэсийн эрэлт (мөн газрын ховор элемент, литий, кобальт) эрэлт нэлээд их байх янзтай.

  • 2021.11.25

Big Data (том өгөгдлийн) бирж Шанхайд ажилладаг бөгөөд 100 гаруй тоглогч санхүүгийн, тээвэр, харилцаа холбооны зэрэг 20 гаруй багц data арилжаалаад эхэлсэн байна.


Манай ХААН-ны дата ч энд тууш байж магад.